Humanisti kehittämässä digin hyödyntämistä

Tiina Åke toimii aluehallintoviraston valtakunnallisessa hallinto- ja kehittämisyksikössä digitointiprojektin projektiasiantuntijana. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu muita asianhallinnan asiantuntijatehtäviä.

Jyväskylän yliopistossa historiaa pääaineenaan opiskellut Tiina löysi tiensä asianhallinnan pariin vasta työelämässä. Hän kertoo, että asianhallinta-ala tuntuu omalta.

– Valmistuessani filosofian maisteriksi olin ensin töissä puolustusvoimilla asiakirjahallinnon tehtävissä ja innostuin siellä suorittamaan työkavereiden kanssa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon työn ohessa. Tämän jälkeen työskentelin kuntasektorilla.

Työkenttä, joka on kuntatoimijoita laajempi, ja joustavuus valita oma työskentelypaikka olivat tekijöitä, jotka saivat hänet hakemaan aluehallintovirastolle töihin. Tiina aloitti määräaikaisessa asiantuntijatehtävässä, mutta sittemmin hänet on vakinaistettu.

Tiinan työssä näkyy vahvasti asiakaslähtöisyys, sillä tiedon pitää mahdollisimman vaivattomasti olla kaikkien heidän saatavilla, jotka tietoa tarvitsevat ja ovat siihen oikeutettuja. Asiakkaita ovat paitsi kollegat eri aluehallintovirastoista ja eri vastuualueilta, myös kansalaiset ja muut viranomaiset.

Luovuus on yksi digitoinnin tärkeimmistä työkaluista

Aluehallintovirastossa Tiina on päässyt kehittämään itseään omalla alallaan. Työssään digitoinnin parissa Tiina koordinoi paperisina kertyneiden tietoaineistojen muuntamista digitaaliseen muotoon ja huolehtii yhteistyöstä muun muassa Kansallisarkiston kanssa. Tulevaisuudessa erilaisten teknologioiden ja sähköisten tietovarantojen hallinta ja ymmärrys tiedon olemuksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista korostuvat entistä laajemmin.

– Samalla kun paperi väistyy tai muuntuu digitaaliseen muotoon, kohtaamme uusia haasteita. Informaatiotulvan keskeltä tulisi saada poimittua talteen olennaisin tieto. Kuinka taataan tiedon säilyminen erilaisissa tiedon käsittelyyn ja säilyttämiseen rakennetuissa järjestelmissä luettavassa tai muuten tulkittavassa muodossa? Tätä kun ratkotaan, luovuutta tarvitaan.

Yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa avainasemassa

Aluehallintovirastossa Tiina saa haastaa itseään, sillä hallittavien tietoaineistojen määrä on suuri.  Tiinan mielestä parasta ja samalla myös haastavinta työssä on sen monipuolisuus.

– Aluehallintoviraston monialaisuus tarkoittaa sitä, että me hallinto- ja kehittämisyksikössä työskentelemme hyvin moninaisten asioiden parissa eikä kahta samanlaista työpäivää ole. Yksi ehdottomasti parhaista asioista on asiantuntijatasoinen kollegiaalinen tuki saman viraston sisällä. Jatkuva vuorovaikutus kollegoiden kanssa lisää ja vahvistaa kollektiivista asiantuntijuutta ja parantaa myös asiakaspalvelussa näkyvää lopputulosta. Yhteistyössä on todella voimaa.

Tiina suosittelee aluehallintovirastoa työpaikkana, jos alueellisuus ja toisaalta valtakunnallinen näkökulma siihen kiinnostavat.

– Yhteiskunnallisesti avi näkyy monessa.
 

*********

Aluehallintoviraston Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue sijaitsee hallinnollisesti Etelä-Suomen aluehallintoviraston alaisuudessa, mutta se toimii valtakunnallisesti palvellen kaikkia aluehallintovirastoja. Hallinto- ja kehittämispalvelujen ammattilaiset työskentelevät eri aluehallintovirastojen toimipaikoissa ympäri maata. Tiina Åke työskentelee Hämeenlinnassa.