Julkishallinnon viestinnän solmukohdassa

Johanna Koskela työskentelee alueellisena viestintäpäällikkönä Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa.  Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2009 pääaineenaan suomen kieli.

Viestinnän tehtäviin Johanna päätyi mutkien kautta, mutta nauttii nyt hektisestä, nopeasti muuttuvasta alasta ja monipuolisesta työstään. 

Aluehallintovirastoon Johanna haki nähdessään mielenkiintoisen tilaisuuden päästä uralla uusille poluille. Hän näkee koulutustaustansa voimavarana viranomaisviestijän työssä.

– Fennistin osaamisesta on todella paljon hyötyä, etenkin kun selkeän kielen vaatimus on viestinnässä koko ajan tärkeämpää. Viestijältä vaaditaan toki paljon muutakin osaamista, esimerkiksi viestinnän työkalujen ja kanavien osaamista. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat ihan keskeisiä. Sanoisinkin, että me humanistit olemme usein kaikesta kiinnostuneita ja kokonaisuuksia katsovia, joille viestintätehtävät sopivat hyvin. 

Viestintää oikeusturvan puolesta 

Johanna kokee työnsä mielenkiintoiseksi ja palkitsevaksi. Aluehallintovirastossa pääsee kehittämään julkishallinnon viestintää todellisessa solmukohdassa. 

– Olemme keskeinen toimija julkishallinnon kokonaisuudessa, linkki keskushallinnon ja paikallistason välissä. Pääsen tekemään viestintää todella laajasta näkökulmasta ja ratkomaan monenlaisia haasteita. Pyrimme viestimään selkeästi, ymmärrettävästi ja jopa houkuttelevasti lakeihin liittyvistä asioista monenlaisille tahoille – aina se ei ole helppoa.

Aluehallintovirastossa tehdään joka päivä töitä kansalaisen elämän helpottamisen eteen. 

– Viestinnässä haluamme tuoda esiin sitä, että olemme olemassa kansalaisten oikeusturvan ja lainmukaisen kohtelun turvaajina ja eri toimijoiden tasapuolisten toimintaedellytysten varmistajina. Tärkeää on myös tuoda ihmisiä virkojen takana enemmän esiin. Kun työmme on tutumpaa ja mielikuva meistä selkeämpi, se lisää luottamusta meihin ja koko julkishallintoon. 

Viestintä tulevaisuudessa yhä tärkeämpää 

Johanna näkee viestinnän alalla valtavaa potentiaalia tulevaisuudessa. Tahti ei ainakaan tule hiljenemään, ja vuorovaikutteisuus lisääntyy. Julkishallinnon viestinnän on pysyttävä perässä, mikä tekee työskentelystä haastavaa mutta palkitsevaa.  

– Rakastan hedelmällistä ja tavoitteellista yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. On ihanaa, kun saa käyttää omaa asiantuntemustaan hyödyksi ja auttaa muiden alojen asiantuntijoita saamaan enemmän irti viestinnän mahdollisuuksista. Nautin sparrauksesta, kannustamisesta ja auttamisesta sekä strategisesta suunnittelusta.  

Työn hedelmät myös näkyvät. On hienoa, kun vaikkapa yhdessä asiantuntijoiden kanssa mahdollisimman selkeäksi ja ytimekkääksi työstetty tiedote menee hyvin läpi mediassa tai asiantuntijat innostuvat viestimään itse somessa, Johanna kuvaa työn parhaimpia puolia. 

Aluehallintovirasto on iso organisaatio, jossa on paljon viestinnällistä potentiaalia. 

– Jos tykkäät monipuolisesta viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta ja tekemisestä sekä haluat tehdä yhteistyötä laajasti eri ihmisten kanssa, viestintä aluehallintovirastossa voi olla sinun juttusi.

*********

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimipaikat 

Hämeenlinna (päätoimipaikka) 
Helsinki  
Kouvola 
Lahti  
Lappeenranta