Laaja kokemus hyödyksi alkoholiylitarkastajalle

Aili Forstén työskentelee alkoholiylitarkastajana Lounais-Suomen aluehallintovirastossa Turussa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri, ja lisäksi hänellä on tradenomin tutkinto taloushallinnosta.

– Olen rakentanut koulutukseni tarkoituksella monipuolista osaamista tukevaksi, sillä näin se antaa minulle muutosvalmiutta ja kehittymiskykyä alati muuttuvassa työelämässä, Aili kertoo.

Aluehallintovirastoon Aili tuli Verohallinnosta, jossa hän toimi harmaan talouden verotarkastajana. Virkamiesuransa hän aloitti Suomen Pietarin pääkonsulaatin viisumiosastolta, missä oli hyöytä venäjän kielen ja kulttuurin sivuaineopinnoista. Sen jälkeen työt veivät Keskusrikospoliisiin ja Tulliin eri tehtäviin. Keskusrikospoliisissa Aili vastasi Tullin alueellisena yhdyshenkilönä läntisen alueen rikostorjunnallisten toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja kehittämisestä Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

– Alkoholiylitarkastajan tehtävään hakeutuminen aluehallintovirastoon tuntui kovin luontevalta. Halusin laajentaa omaa näkökulmaani ja osaamistani virkamiehenä. Iso merkitys oli myös sillä, että tehtävänkuvaani kuuluu lupahallinnon lisäksi konkreettinen kenttävalvonta ja laaja viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö.

Hyvällä viranomaisyhteistyöllä turvataan hyvinvointia

Aili sanoo olevansa onnekkaassa asemassa, että on pitkään saanut tehdä merkityksellistä työtä yhteiskunnan näköalapaikoilla ja yhteiskunnan hyväksi. Se pätee myös nykyisiin tehtäviin.

– Alkoholilaki edellyttää hyvää vuorovaikutusta ja viranomaisyhteistyötä, jolla turvataan hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Pääsen tekemään yhteistyöstä muun muassa poliisin, Verohallinnon, ulosottoviraston, ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden ja kuntien terveydensuojelu- ja elintarvikeviranomaisten kanssa.

Alkoholihallinnossa tehdään myös paljon yhteistyötä elinkeinon eli alkoholin vähittäismyyntiä tekevien tahojen ja ravintoloitsijoiden kanssa.

Tulevaisuus haastaa kehittymään

Aili kertoo, että parasta hänen työssäni on monipuolisuus, mutta myös se, että hän on työtehtävissäni tutustunut ja ystävystynyt hienoihin ihmisiin.

– Yhä edelleen saan ilokseni huomata lähes päivittäin kuinka paljon ympärilläni ja verkostoissani työskentelee eri ikäisiä ammattilaisia, jotka inspiroivat ja motivoivat minua asiantuntemuksellaan ja osaamisellaan.

Osaamisen kasvattaminen on Ailille kiinnostavaa ja motivoivaa. Hän suorittaa töiden ohella Itä-Suomen avoimessa yliopistossa johtamisen aineopintokokonaisuutta.

– Minua on alkanut kiinnostaa ihmisten ja asioiden johtaminen eri näkökulmista ja myös se, kuinka toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan tavoitteellisesti yhteistyössä työyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa. Uuden oppiminen ja muutokseen mukautuminen on jo nyt ja myös tulevaisuudessa mielestäni yksi tärkeimmistä työelämätaidoista.