Lakimiehenä terveen ja turvallisen työn puolesta

Jussi Hyrkäs työskentelee juristina Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella Oulun toimipaikassa. Hän opiskeli poliisin perustutkinnon vuonna 2008. Oikeustieteen maisterin tutkinnon hän suoritti 2014, ja ura aluehallintovirastossa alkoi 2018.

Aikaisemmissa tehtävissään Jussi työskenteli poliisihallinnossa ja Maahanmuuttovirastossa, joiden sidosryhmiin aluehallintovirastokin kuuluu. Hän pääsi tehtävissään tutustumaan työsuojelun keskittyvän lakimiehen tehtäväkenttään. Se vaikutti niin kiinnostavalta, että hän päätti hakea aluehallintovirastolle töihin. Työ työsuojelun lakimiehenä on vastannut hyvin Jussin odotuksia mielekkäästä työstä.

– Työsuojeluhallinnossa tavoitteemme on, että työn tekeminen olisi mahdollisimman tervettä ja turvallista sekä tietysti työelämää koskevien säännösten mukaista. Tämä koskettaa suurinta osaa alueemme ihmisistä, joten koen, että työlläni on aitoa merkitystä.

Työ keskellä kansainvälistyvää maailmaa

Jussin työ lakimiehenä on itsenäistä. Hän pääsee selvittämään juridisia ongelmia työelämän eri aloilta, jolloin tiivis yhteistyö kollegoiden eli eri alojen työsuojelutarkastajien kanssa on tärkeää. Laaja-alaisuus onkin työn yksi viehätyspuolista.

– Työelämässä sattuneet tapahtumat voivat olla erittäin monimuotoisia. Kun asettaa nämä tosiseikat työelämän erittäin säänneltyyn juridiseen viitekehykseen, pääsee todellakin toteuttamaan omaa sisäistä pykälän viilaajaansa. Oman haastavuutensa asiaan tekee se, että työrikokset vanhenevat pääosin kahdessa vuodessa. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Työsuojelun lakimiehen työssä pääsee keskelle muuttuvaa maailmaa, mikä pitää työn mielenkiintoisena.

– Työni lakimiehenä muuttuu koko ajan haastavammaksi, kun sääntely-ympäristö kasvaa. Oman haasteensa tuo myös lisääntyvä kansainvälistyminen. Kun työvoima liikkuu yli rajojen ja ihmisiä tulee erilaisista kulttuureista Suomeen yrittäjiksi tai työntekijöiksi, työelämän eri osa-alueilla kansainvälistyminen näkyy koko ajan enemmän.

Työ ja vapaa-aika hyvässä tasapainossa

Jussi rohkaisee muita lakimiehiä hakemaan aluehallintovirastoon töihin. Hän pitää työnantajaansa reiluna ja joustavana.

– Suosittelen aluehallintovirastoa työpaikaksi lakimiehille, jotka haluavat työskennellä mitä moninaisempien juridisten tehtävien parissa innostavassa työympäristössä ja mahtavien työkavereiden kanssa. Kannattaa myös ottaa huomioon virkamiehenä toimimisen edut, kuten hyvät lomat sekä se, että työtä tehdään virka-aikana.

Lisäksi vapaa-ajan ja töiden yhteensovittaminen onnistuu luontevasti.

– Minulla on yksilöllinen työaika, joka on erittäin joustava työaikamuoto. Voin itse aikatauluttaa työni. Jos vaikka kauniina kesäpäivänä haluan lähteä lenkille kesken päivän, niin se onnistuu, Jussi kertoo.

*********

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimipaikat

Oulu (päätoimipaikka)
Rovaniemi
Kemi
Kajaani
Ylivieska
Kokkola