Luokkahuoneesta opettajien täydennyskoulutusta kehittämään

Simo Marttinen työskentelee ICT-pedagogina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Jyväskylässä. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja.

Simo ehti työskennellä luokanopettajana yhdeksän vuotta ennen kuin siirtyi nykyisiin tehtäviinsä vuonna 2019. Hänen tehtävänsä olivat jo opettajavuosina monipuoliset.

– Viimeisimmät opettajavuodet työskentelin paitsi luokanopettajana myös tieto- ja viestintäteknologia -tutoropettajana ja ylläpidin Jyväskylän kaupungin sähköisiä oppimisympäristöjä.

”Asiantuntijuuteeni luotetaan”

Nykyään Simon työtehtäviin ICT-pedagogina kuuluu opettajien täydennyskoulutusten järjestäminen ja täydennyskoulutustoiminnan kehittäminen.

– Yhdenvertaisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän kannalta opettajien ja kasvattajien osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksia järjestämällä on mielestäni erittäin tärkeää työtä. Aluehallintoviraston toiminnan kautta voin auttaa kasvatus- ja koulutusalan toimijoita erittäin laajalla toiminta-alueella, Simo kuvailee työtään.

Simo pääseekin työssään tekemään laajaa yhteistyötä valtakunnallisesti niin koulutuksen tarjoajien, aluehallintoviraston kollegoiden kuin eri organisaatioiden kanssa. Simo kokee, että on saanut toteuttaa työtään hyvin vapaasti.

– Koen, että minun asiantuntijuuteeni luotetaan ja saan toteuttaa työtäni hyvin itsenäisesti ja vapaasti, hyvin resurssein. Minulla on mahdollisuus matkustaa, kehittää omaa osaamista, verkostoitua ja työskennellä paikasta riippumattomasti. Nämä ovat olleet minulle parhaita nykyisen työni puolia.

Kilpailukykyinen työnantaja opetus- ja kasvatusalalla

Aluehallintovirastoon Simo haki, koska halusi uuden suunnan työuralleen. Aluehallintovirasto onkin osoittautunut työnantajana erittäin joustavaksi, ja palkkauskin on opetus- ja kasvatusalan tehtäviin peilaten kilpailukykyinen. Työtä tehdään modernissa ja viihtyisässä monityötilassa.

Simon mielestä muidenkin alan asiantuntijoiden kannattaa rohkeasti hakeutua aluehallintovirastolle töihin.

– Avilla pääsee työskentelemään opetus- ja kasvatusalan parhaaksi erittäin laajalla vaikuttavuudella ja käytännönläheisesti.

*********

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimipaikat
 

  • Vaasa (päätoimipaikka)
  • Jyväskylä
  • Tampere
  • Kokkola
  • Seinäjoki