Pentti Kurttila

Pelastustoimella laaja kosketuspinta yhteiskuntaan

Pentti Kurttila työskentelee Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa pelastusylitarkastajana pelastustoimi ja varautuminen vastuualueella.

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan ja raportoi niistä sisäministeriölle sekä varmistaa palvelujen lainmukaisen ja alueellisesti tasa-arvoisen toteutumisen. Lisäksi aluehallintovirasto tukee alueellaan sisäministeriötä sille pelastuslaissa säädetyissä tehtävissä. Edelleen aluehallintovirastolle on säädetty osallistumisvelvollisuus pelastuslaitosten ja pelastustoimeen osallistuvien tahojen suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja järjestämiseen.

Aluehallintoviraston tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämien.

Edelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston erikoistumistehtävänä on koko Suomen metsäpalojen lento-tähystyksen järjestelyt. Kyseinen tehtävä on toinen keskeisistä työtehtävistäni.

Toinen keskeisistä asiantuntijatehtäväni on pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason laillisuusvalvonta ja osallistuminen sen arviointiin. Tähän tehtävään liittyy myös useita valtakunnallisia kehittämistehtäviä, joissa olen saanut olla mukana. Yhteiskunnallisista ja lainsäädännöllisistä muutoksista johtuen esim. pelastustoimen tietojärjestelmän kehittäminen on jatkuva hanke, kuten myös turvetuotannon palosuojeluun liittyvien asioiden kehittäminen ja niissä olen saanut olla mukana lähes koko työurani ajan. Tällä hetkellä osallistun mm. kaivosten pelastustoimeen liittyvien turvallisuusasioiden kehittämiseen.

Tehtäviini kuuluu myös toisen pelastustoimen tarkastajan ollessa pitkällä virkavapaalla myös erityistä vaaraa aiheuittavien kohteiden ulkoisten pelastussuunnitelmien ja suuronnettomuusharjoitusten toteutumisen valvonta.

Edelleen tehtäviini kuuluu lausuntojen antaminen esim. palosuojelurahaston kalusto- ja rakennushankkeisiin, pelastustoimeen liittyviin erilaisiin suunnitelmiin ja säädösvalmisteluihin liittyen. Lisäksi kaikki vastuualueemme työntekijät suorittavat aluehallintovirastolle määriteltyjä varautumistehtäviä.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, laaja-alaista asiantuntemusta koko yhteiskunnan infrasta sekä lainsäädännön tuntemista. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa.

Olen valmistunut vuonna 1982 Oulun Yliopistosta, jossa suoritin ns. vanhanmuotoisen rakennuspuolen diplomi-insinööritutkinnon. Opinnot käsittivät mm. kaikki eri rakentamisen osa-alueet (talon-, maa-, vesi- ja tierakennuksen). Kyseisistä opinnoista on ollut merkittävästi hyötyä pelastustoimen tehtävässäni, sillä pelastustoimi toimii laajasti niin onnettomuuksien ehkäisyn kuin tapahtuneiden onnettomuuksien kautta koko yhteiskunnan infran parissa.

Olen tullut pelastustoimen tarkastajan tehtäviin Oulun lääninhallitukseen vuonna 1992. Toimenkuvan suola on ollut itsenäinen työ ja mielenkiintoiset erittäin monipuoliset tehtävät, joista osaa olen päässyt kehittämään myös valtakunnallisesti mukavien työkavereiden kanssa.