Työ eläinten parhaaksi palkitsee joka päivä

Ulla Rikula työskentelee Lapin aluehallintovirastossa läänineläinlääkärinä. Hän aloitti työnsä Rovaniemellä marraskuussa 2018.  

Tohtoriksi väitelleellä Ullalla on laaja kokemus erilaisista koulutusta vastaavista työtehtävistä. Ennen nykyistä työtä häntä toimi 25 vuotta asiantuntija- ja esimiestehtävissä mm. kalatautien, eläinrokotteiden, märehtijöiden ja lopuksi sorkkaeläinten virustautien parissa, kunnes siirtyi nykyiseen työhönsä läänineläinlääkäriksi.   

– Olen ollut valtiolla eri tehtävissä vuodesta 1987 alkaen ensin Kuopiossa ja sitten Helsingissä. Organisaation nimet ehtivät vaihtua Valtion eläinlääketieteellisestä laitoksesta Elintarviketurvallisuusvirastoon. Ja nyt tuoreimpana on aluehallintovirasto. 

Näköalapaikalla, josta näkee kirkkaasti kentälle 

Ulla on havainnut aluehallintovirastossa, että kahta samannäköistä työpäivää ole. Tiukoissa paikoissa osaavat työkaverit ja esimiehet auttavat ja tukevat. Hän kokee työssään olevansa todellisella näköalapaikalla. 

– Viranomaistyö ei ole paperinmakuista eikä tylsää. Läänineläinlääkäri on näköalapaikalla, josta näkee kirkkaasti sekä kentälle että keskushallintoon. Näkee esimerkiksi sen, että monet eläintenpitäjät panostavat eläintensä hyvinvointiin huomattavasti enemmän kuin mitä lainsäädäntö vaatii. 

Haastavinta ja raskainta Ullan työssä eläinten hyvinvoinnin parissa ovat tapaukset, joissa eläinten hyvinvointi on kärsinyt jo pidemmän aikaa. Näiden tapausten kohdalla oman työn merkityksellisyys korostuu entisestään.  

Ulla pitää tärkeänä sitä, että hänen työhönsä kuuluu osallistuminen eläinsuojeluprosessin kehittämiseen. 

– Haluan kehittää asiantuntijuuttani ja tehostaa eläinsuojeluprosessia niin, että käytettävissä olevia keinoja eläinten suojelemiseksi käytetään oikea-aikaisesti. Asiakkaiden ohjaaminen ja neuvominen on erittäin tärkeää työssäni. 

Alan asiantuntijoiden kanssa verkostoituminen on palkitsevaa 

Eläinsuojelussa läänineläinlääkärit, kuten Ulla, toimivat tiiviisti kunnaneläinlääkäreiden kanssa. Sen lisäksi aluehallintovirastossa pääsee laajasti verkostoitumaan oman alansa asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa.  

– Verkostoitumalla ja tekemällä työtämme näkyväksi toimimme ihmisten ja alueiden parhaaksi. Yhteistyöverkostooni kuuluvat olennaisina läänineläinlääkärit ympäri Suomen, Ruokavirasto ja maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskus, kunnaneläinlääkärit ja tietysti aluehallintoviraston työyhteisö Lapissa. 

Aluehallintovirastossa on myös mahdollisuus jakaa omaa osaamistaan alan huippujen kanssa. 

– Lapin aluehallintovirasto on aktiivisesti mukana Barentsvet-tapaamisissa, joissa Venäjän, Norjan, Ruotsin ja Suomen eläinlääkintäviranomaiset ja tutkijat kokoontuvat kahden vuoden välein.  

*********

Lapin aluehallintoviraston toimipaikat

Rovaniemi 
Inari