Korkeakouluharjoittelijat mukana lainvalmistelussa

Julkaistu 5.7.2018 klo 13.47

Kesäkuussa järjestetty Lainvalmistelu tutuksi -teemaryhmä kokosi 60 ministeriöiden korkeakouluharjoittelijaa tutustumaan lainvalmistelutyöhön ja sen tekijöihin. Kolmiosainen kokonaisuus kattoi lakien syntykaaren valmisteluvaiheesta valiokuntatyöhön ja eduskunnan käsittelyyn. Tapaamisten aikana tarkasteltiin valmistelutyötä eri vaiheiden parissa toimivien tekijöiden näkökulmasta. Lisäksi kuultiin laajemmin lainvalmistelusta työnä ja urana, ja korkeakouluharjoittelijat pääsivät case-tapauksien avulla ottamaan tuntumaa siihen, mitä valmisteluun kuuluu.

Tapaamisten läpi kulki viesti lainvalmistelusta monitahoisena prosessina, joka on kiinni ministeriöiden työn ytimessä. Lainvalmistelu on paitsi laaja kokonaisuus myös urapolku, jolle voi päätyä monella erilaisella opintotaustalla - yhteistyötaidot ja aito kiinnostus vievät pitkälle. Aktiivinen ote ja osallistuminen jo harjoitteluvaiheessa ovat hyviä ensiaskelia uralle lainvalmistelijana.

Miksi harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuus kurkistaa lainvalmistelun maailmaan?

”Tässä ajatellaan valtioneuvoston työnantajakuvaa, me haluamme olla houkutteleva työnantaja”, selittää valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija Seppo Liuttu.

Korkeakoulutettujen hakijoiden määrä halutaan turvata myös tulevaisuudessa.

”Näistä osaajista kilpaillaan myöhemmin ja siksi me haluamme antaa kuvan, että valtioneuvostoon kannattaa tulla töihin, sillä meillä on mielenkiintoisia tehtäviä.”

Valtiollefi: korkeakouluharjoittelijoita

Lainvalmistelutyöhön ja sen tekijöihin tutustuneita korkeakouluharjoittelijoita.

Teemaryhmä tarjosi harjoittelijoille konkretiaa teorian tueksi

Teemaryhmäkokonaisuus oli suunnattu erityisesti lainvalmisteluun jo harjoittelun aikana osallistuville, mutta muutkin ministeriöiden harjoittelijat olivat tervetulleita tutustumaan yhteen ministeriötyön keskeisimmistä prosesseista. Oikeustiedettä opiskeleva valtiovarainministeriön harjoittelija Iina Laak oli tutustunut lainvalmisteluprosessiin jo opintojensa aikana ja toivoi teemaryhmän tarjoavan käytännönläheisyyttä ja konkretiaa teoriaosaamisen tueksi. Laak on opintojensa alusta asti kokenut lainvalmistelun yhdeksi kiinnostavaksi uramahdollisuudeksi, ja teemaryhmään osallistuminen vahvisti ajatusta.

”Saa konkreettista tietoa, että mitä ihmiset tekee, millä tavalla ja millaisissa tiimeissä”, Laak pohtii.

Valtiollefi: Iina Laak

Kuvassa haastateltavana Iina Laak.

Myös rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisella osastolla työskentelevä Sami Piispanen innostui käytännön elämän case-esimerkeistä.

”Oli mielenkiintoisa kuulla, miten nämä tapaukset ovat oikeasti menneet. Erityisesti alkoholilainsäädännön uudistamisessa kiinnostavaa oli kuulla, kuinka omia ja poliitikoilta tulleita arvoja tulee valmistelutyössä sovittaa yhteen.”

Molemmat harjoittelijat yhtyivät yleiseen mielipiteeseen kokonaisuuden kiinnostavimmasta osuudesta: ”Eduskuntavierailu ja täysistunnon seuraaminen, koska en ole aiemmin käynyt!”

Valtiollefi: eduskunnan täysistunto

Eduskuntavierailu ja täysistunnon seuraaminen kiinnostivat harjoittelijoita.

TEKSTI JA KUVAT:
Anna Maaranen ja Salla Pätilä
harjoittelijana valtiovarainministeriössä, valtionhallinnon kehittämisosastolla