Holhoustoimen henkikirjoittaja

Työskentelen Itä-Suomen maistraatissa Kuopion yksikössä pääsääntöisesti holhoustoimen tulosalueella. Maistraatin henkikirjoittajana tehtäviini kuuluvat myös toimiminen julkisena notaarina sekä maistraatin vihkijänä.

Työni on monipuolista ja mielenkiintoista. Tehtäväni on selvittää henkilön edunvalvonnan tarve. Tämä edellyttää henkilön taloudellisen tilanteen perusteellista selvittämistä. Työ vaatii erinäisten lakien osaamista ja soveltamista. Työssäni kohtaan paljon erilaisia ihmisiä ja näen erilaisia ihmiskohtaloita. Tekijältä vaaditaan hyvää ihmistuntemusta, sosiaalisuutta ja palvelualttiutta. Henkikirjoittajan koulutus on lakimieskoulutus. Hyvää maistraatissa on selkeä työnjaot sekä hyvä henkilöstöpolitiikka. Tulevaisuudessa näen itseni edelleen maistraatin työntekijänä, koska viihdyn työssäni.