Rahoitusvakausvirasto

Rahoitusvakausviraston missiona on suojella veronmaksajia pankkikriisien kustannuksilta. Virasto on näköalapaikka kansainväliseen finanssialaan, EU:n pankkiunioniin ja moderniin suomalaiseen julkishallintoon.

Rahoitusvakausvirasto

  • vastaa luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja arvopaperikeskuksen kriisinratkaisun suunnittelusta
  • toimii talletussuojasta vastaavana viranomaisena
  • hallinnoi rahoitusvakausrahastoa
  • osallistuu kotimaiseen lainvalmisteluun
  • on osa EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia
  • kehittää talletussuojajärjestelmää ja kriisinratkaisukehikkoa osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa
  • päättää vakavissa vaikeuksissa olevan laitoksen asettamisesta kriisihallintoon sekä käyttää kriisihallinnossa olevaan laitokseen tarvittavia kriisinratkaisuvälineitä

Rahoitusvakausvirastossa hoidetaan vaativia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä. Tehtävänkuvat vaihtelevat sisältäen viraston vastuualueeseen kuuluvaa suunnittelua ja analyysityötä, kansainvälistä yhteistyötä sekä ohjausta ja vaikuttamista.

Rahoitusvakausviraston asiantuntijoista valtaosa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Yleisimpiä tutkintoja ovat kaupallisen, oikeustieteiden sekä yhteiskunnallisten alojen korkeakoulututkinnot. Viraston uusissa työtiloissa Helsingin Kalasatamassa työskentelee ylijohtajan lisäksi 19 asiantuntijaa erilaisissa tehtävissä.

Rahoitusvakausvirasto kehittää aktiivisesti toimintaansa panostamalla henkilökunnan osaamiseen ja hyvinvointiin. Virastolaisten keski-ikä on 43,9 vuotta ja naisten osuus koko henkilöstöstä on vähän yli puolet.

Tutustu viraston arvoihin ja Rahoitusvakausvirastoon työpaikkana RVV:n verkkosivuilla.

Ladataan...
Julkaistu 3.2.2020 klo 9.58, päivitetty 22.1.2021 klo 9.10

RVV_tunnus_RGB_small (002).jpg

Yhteystiedot

Päätoimipiste:
Työpajankatu 13, PL 70
00581 Helsinki

Puhelin: 0295 253 500 (vaihde)
Kirjaamo:
rahoitusvakausvirasto(at)rvv.fi

Rahoitusvakausviraston verkkosivut

Sosiaalinen media

Twitter

LinkedIn