Reija Helenius

Kehittämispäällikkö

Reija Helenius työskentelee Tilastokeskuksen Tietopalvelu- ja viestintäyksikössä kehittämispäällikkönä. Hänen tehtävänä on edistää ja kehittää Tilastokeskuksen tuote- ja palvelutuotantoa sekä tukea lähes sadan henkilön yksikön johtamisprosessia.

”Työni on monipuolista ja haastavaa. Päivät ovat usein nopeatempoisia ja koostuvat eri tehtävistä laidasta laitaan – ja vaihteleva toimenkuva sopii minulle. Toki tehtäviini liittyy myös strategista suunnittelua ja laajojen projektien vetovastuuta ja ohjausta.
Viimeisimpinä projekteina ovat olleet mm. uuden intranetin käyttöönotto, tiedonantajille suunnatut verkkosivuston toteuttaminen ja Tilastokeskuksen ulkoisen verkko-oppimisympäristön, Tilastokoulun, kehittäminen.

Mielenkiitoiseksi työni tekee laaja ja tiivis kanssakäyminen henkilöstön, asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Erityisen haasteen tuovat kansainväliset tehtävät. Toimin mm. Tilastokeskuksen yhdyshenkilönä European Statistical Training Programme -konsortiossa.

Tilastokeskus on tarjonnut minulle mahdollisuuden kehittyä työssäni niin jatko-opintojen kuin eri työtehtävien kautta. Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri. Ainevalinnoissani painotin monipuolisuutta ja siitä on ollut hyötyä poikkitieteellisessä talossa. Olen suorittanut tilastoalan PD-tutkinnon täydennyskoulutuksena, kuten myös KAIKU-työhyvinvoinnin koulutusohjelman ja Laatupäällikkökoulutuksen.

Tilastokeskuksen tietopalvelu- ja viestintäyksikössä työskentelevillä on hyvin erilaisia koulutustaustoja niin viestinnän, markkinoinnin, julkaisutuotannon, informaatiotutkimuksen kuin tietotekniikan aloilta. Poikkiammatillinen projekti- ja tiimityö onkin olennainen työskentelytapa.

Olen viihtynyt Tilastokeskuksessa hyvin. Tilastokeskuksessa on ison talon edut: hyvät toimitilat, moderni tietotekniikka, liikuntatilat ja ennen kaikkea kivat työtoverit - muutamia plussia mainitakseni. ”