Tilastokeskus

Tilastokeskus on monipuolinen yhteiskunnallisen tiedon tuottaja ja aktiivinen kansainvälisen tilastoyhteisön jäsen.

Tehtävänämme on yhdistää tieto tilastoiksi ja tietopalveluiksi kansalaisten, julkishallinnon ja tutkimustoiminnan tarpeita varten. Tilastojen tuottamisen lisäksi edistämme tilastotiedon käyttöä, kehitämme tilastomenetelmiä ja koordinoimme kansallista tilastotointa.

Meillä työskentelee yhteensä noin 900 eri alojen ammattilaista mm. tilastoalan- ja tilastomenetelmien, tietotekniikan, tietopalvelun ja viestinnän sekä hallinnon asiantuntijoina. Lisäksi meillä on tilastohaastattelijoita, jotka työskentelevät eri puolella Suomea.

Tyypillinen tilastokeskuslainen on korkeakoulutettu ja vakinaisessa palvelussuhteessa. Meitä yhdistää tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen. Meillä on runsaasti pitkäaikaisia työntekijöitä.

Työmme lähtökohtia ovat riippumattomuus ja eettisyys. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja panostamme pysyviin palvelussuhteisiin, henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Meillä on oma tilastoalan koulutusohjelma ja muutenkin hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, tuettua harrastustoimintaa sekä hyvät liikuntatilat ja ohjattua liikuntaa.