Mari Kervinen

Asiantuntija, Suomi.fi-palvelut

Mari Kervinen työskentelee Väestörekisterikeskuksessa Digitaaliset palvelut -yksikössä asiantuntijana Suomi.fi-palveluissa.

Toimin asiantuntijatehtävissä Suomi.fi-palvelujen laajassa kokonaisuudessa. Pääosa tehtävistäni liittyy Suomi.fi-verkkopalvelun ja Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämiseen. Kehittämistä tehdään käyttäjätarpeiden pohjalta ketterän ohjelmistokehittämisen menetelmin. Tehtäväni vaativat myös palvelukonseptoinnin ja palvelumuotoilun sekä käytettävyyden ja saavutettavuuden osaamista.

Olen työskennellyt Suomi.fi-verkkopalvelun eri tehtävissä jo yli 15 vuotta – aivan Suomi.fin alkuajoista lähtien. Organisaatiomuutosten myötä tehtäväni on siirtynyt ensin valtiovarainministeriöstä Valtiokonttoriin ja vuoden 2017 alussa Väestörekisterikeskukseen.

Vaikka olen tehnyt jo pitkään töitä saman verkkopalvelun ympärillä, ovat tehtäväni vaihtuneet vuosien varrella todella paljon. Olen ilokseni päässyt tekemään kaikkia monipuolisia tehtäviä, joita verkkopalvelujen kehittäminen ja ylläpito vaativat. Viime vuosina olen entistä enemmän pystynyt keskittymään erilaisiin kehitystehtäviin.

Väestörekisterikeskuksessa kehitettävä Suomi.fi-palvelujen kokonaisuus on laajuudessaan ainutlaatuinen. Koen työni Suomi.fi-palvelujen parissa erittäin motivoivaksi, koska se sisältää jatkuvaa uuden oppimista, uusien haasteiden taklaamista ja uusien toimintatapojen etsimistä. Toivon, että viiden vuoden päästä olen edelleen mukana kehittämässä Suomi.fi-palveluita jokaisen meidän käytettäviksi niin kansalaisina, yrittäjinä kuin virkamiehinä.

Koulutustaustaltani olen humanisti. Olen opiskellut yliopistossa suomen kieltä, viestintää ja mediakasvatusta. Kiinnostuin verkkoviestinnästä jo heti opiskeluaikoinani, jolloin internet vasta teki tuloaan. Ennen Suomi.fitä ehdin työskennellä verkkoviestinnän parissa myös yksityisellä sektorilla.

Parasta Väestörekisterikeskuksessa ovat innostuneet ja osaavat työtoverit sekä erittäin monipuoliset työtehtävät. Työnantajana VRK on joustava: liukuva työaika ja etätyömahdollisuus helpottavat arjen pyörittämistä. VRK:ssa myös panostetaan jatkuvasti henkilöstön hyvinvointiin ja koko viraston toiminnan kehittämiseen.