Tommi Niemi

Palvelupäällikkö

Tommi Niemi työskentelee Väestörekisterikeskuksessa Väestötietopalveluissa palvelupäällikkönä. Toimipiste sijaitsee Kokkolassa.

”Tehtäväkenttäni on varsin laaja ja päivittäiset tehtävät liittyvät rekisterihallinnon asiakkaiden neuvontaan, ongelmien ratkaisemiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Samanlaista päivää ei näiden runsaan 10 VRK:ssa vietetyn vuoden aikana ole ollut. Lisäksi tehtäväni koostuvat koulutusten suunnittelusta ja kouluttajana toimimisesta sekä kehittämis- ja laadunparannustehtävistä. Minulla on myös mahdollisuus osallistua alani kansainväliseen yhteistyöhön.

Tehtävä vaatii hyvää paineensietokykyä ja kykyä hallita useita tehtäviä samanaikaisesti. Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan pikemminkin on tiedettävä kenellä tarvittava osaaminen on jotta voi pyytää apua tehtävän hoidossa. Oman organisaation tuntemisen lisäksi on eduksi tuntea ja omata kokemusta myös sidosryhmien toiminnoista ja organisaatioista.

Aiemmasta työkokemuksestani kunnan palveluksessa on ollut hyötyä rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidon prosessien ymmärtämisessä ja kehittämisessä.

Perustehtäviämme ovat väestötietojärjestelmän ja sen tietopalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen, varmennepalveluiden tuottaminen ja kehittäminen, vaalitehtävien hoitaminen ja edellytysten luominen sähköisen asioinnin edistämiseksi. Näiden lisäksi meitä kannustetaan uudistumaan rohkeasti ja edistämään kokeilukulttuuria.

Som statens ämbetsverk bör vi kunna ge service åt våra kunder på båda inhemska språken. Språkkunskaper i svenska har också gett mig ett ypperligt tillfälle att delta aktivt i det nordiska samarbetet.”