Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

VATT taloustieteellisenä tutkimuslaitoksena

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on taloustieteellisen tutkimuksen yksikkö, jossa työskentelee noin 50 henkilöä. Teemme tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta tietoon pohjautuvan päätöksenteon tueksi ja julkisen talouden toiminnan tehostamiseksi. Arvioimme politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin. Tutkimuksemme perustuu laajojen rekisteriaineistojen ja talousteorian hyödyntämiseen sekä syvälliseen instituutioiden tuntemukseen.

Tutkimustyömme keskittyy viiteen laajaan teemaan:

  • Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalous
  • Sosiaaliturva, verotus ja tulonjako
  • Työmarkkinat ja koulutus
  • Energia, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka
  • Yritystoiminnan verotus ja sääntely

VATT talouspolitiikan asiantuntijana

VATT toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja talouspolitiikan arvioinnissa. Tutkimme käytännön politiikkaa lähellä olevia julkistalouden aiheita verotuksesta työvoimapolitiikkaan ja asuntopolitiikasta kuntatalouteen. Tutkimuksemme palvelevat päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimustyönsä ohella tutkijamme ovat kysyttyjä asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa, asiantuntijatyöryhmissä sekä mediassa.

VATT osana tiedeyhteisöä

VATT sijaitsee Economicum-rakennuksessa Helsingin keskustassa. Rakennuksessa toimii myös Taloustieteen keskus Helsinki GSE, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Olemme mukana Suomen Akatemian vuosille 2022—2029 valitsemassa verotutkimuksen huippuyksikössä. Lisäksi olemme mukana useissa laajoissa monitieteisissä tutkimuskonsortioissa. Talouspolitiikan arviointineuvosto toimii VATT:n yhteydessä.

Ladataan...
Julkaistu 25.3.2015 klo 12.15, päivitetty 1.12.2021 klo 12.27

VATT:n toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

VATT toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Ylijohtajan tukena VATT:n strategisessa kehittämisessä toimii seitsenhenkinen neuvottelukunta. Tutkimuskeskuksessa työskentelee noin 50 henkilöä. Suurin osa tutkijoista on taloustieteen tohtoreita.

Yhteystiedot

Arkadiankatu 7, PL 1279
00101 Helsinki
Vaihde 0295 519 400

VATT:n verkkosivut