Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö – tulevaisuuden asialla

Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Perustamme on arvoissamme: rohkeasti avoin, arvostettu asiantuntija ja vastuullinen tulevaisuudentekijä.

Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen. Näillä alueille vastuullemme kuuluu niin säädösvalmistelu, kansainvälinen yhteistyö kuin toiminta- ja taloussuunnittelu.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat ministeriön lisäksi Suomen ympäristökeskus SYKE ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Lisäksi YM ohjaa Metsähallituksen luontopalveluja ja omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä aluehallintovirastoja.

Tilastollisesti ”tyypillinen” ympäristöministeriöläinen on yli 45-vuotias ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut nainen. Virkakuntamme koulutustaso onkin yksi valtionhallinnon korkeimpia. Myös nuorten työntekijöiden määrä on viime vuosina kasvanut selvästi.

YM tarjoaa loistavan kasvualustan uralle ikään tai taustaan katsomatta. Työkulttuurimme rikkaus syntyy juuri tehtävien ja ihmisten kirjosta: YM:n haastavissa asiantuntijatehtävissä viihtyvät niin insinöörit, ekonomit, juristit, ympäristö- ja valtiotieteilijät kuin avustaviin hallinnollisiin töihin erikoistuneet osaajat – ja monet muut.

Ympäristöministeriötä johtavat ympäristöministeri ja asuntoministeri, kansliapäällikön toimiessa ylimpänä virkamiehenä. Asioiden valmistelusta huolehtivat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ympäristönsuojeluosasto, hallintoyksikkö, kansainvälisten ja EU-asiain yksikkö ja viestintäyksikkö.

Työskentelemme niin kotimaassa kuin kansainvälisesti jatkuvasti pinnalla olevien, tärkeiden asioiden parissa.  Vihreä kasvu, ilmastonmuutos, Itämeri, luonnonsuojelualueet, rakentamismääräykset tai asuinolot – ympäristöministeriössä kiehtovien aiheiden kirjo on loputon.

Tervetuloa mukaan!