Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto. Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan. Palveluksessamme on n. 55 henkilöä. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa.

ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia, ohjaa ja valvoo vuokratalojen omistajayhteisöjä ja vuokratalojen käyttöä sekä kehittämistoiminnallaan etsii ja luo asumista ja asuntorakentamista hyödyttäviä uusia ideoita. Lisäksi ARA on mukana asuntomarkkinoihin liittyvissä hankkeissa ja tuottaa tietoa mm. valtion tukemasta asuntotuotannosta, erityisryhmien (esim. ikääntyneiden, vammaisten, nuorten, asunnottomien) asumisesta sekä ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntokannasta.

Tyypillinen ARAlainen toimii asiantuntijatehtävissä. Hän mm. käsittelee korkotukilaina- ja avustuspäätöksiä, valvoo ja ohjaa valtion tuella rakennettujen vuokratalojen käyttöä, on mukana yhteistyöprojekteissa eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, osallistuu valtion tukeman asuntotuotannon kehittämiseen tai tukee näiden toimintojen toteutusta. Hän tekee työtä sekä itsenäisesti että erilaisissa työryhmissä ja matkustaa ajoittain eripuolille Suomea.

Työmme tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman sosiaaliseen asumiseen Suomessa sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä sen tulevaisuutta. Työyhteisömme on monipuolinen ja pidämmekin huolta henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista monin keinoin mm. tarjoamalla koko henkilöstön koulutus- ja kehittämispäiviä sekä työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa.

Ladataan...
Julkaistu 9.10.2014 klo 10.00, päivitetty 30.6.2020 klo 6.28

ARA:n toimipaikka.

Hyvä tietää meistä

Olemme asumisen asiantunteva kumppani ja edistämme ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista.

ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnonalaan. Toimitilamme sijaitsevat Lahdessa. 

Yhteystiedot

Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti

ARA:n verkkosivut