Mirja Suopanki

Monipuolista työtä ylitarkastajana asumisoikeusasuntojen ja yhteisöjen valvonnassa

Mirja Suopanki työskentelee ARAssa ylitarkastajana asumisen toimialalla. Mirjan tehtävät ovat moninaisia ja niiden hoitoa siivittää aikaisempi työkokemus kuntapuolelta asuntoasioiden parista.

”Sekä työ että työympäristö ovat ylittäneet odotukseni”, Mirja toteaa. ”Työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa ja työkaverit mukavia. ARAssa on yhdessä tekemisen meininki: asioita käsitellään palavereissa ja eri aloilta tulevat sekä eri koulutustaustaiset työkaverit tuovat oman tietotaitonsa aina kulloiseenkin tehtävään mukaan. Ideariihi toimii siis hyvin.”

Mirjan työhön lukeutuvat asumisoikeus- ja muiden ARA-kohteiden ohjaukseen, valvontaan, koulutukseen ja riskienhallintaan liittyvät tehtävät. Valvontatehtävät kohdistuvat pääsääntöisesti käyttövastikkeiden ja vuokrien määräytymisen sekä asukkaiden tiedonsaannin valvontaan. Mirja on myös mukana erilaissa projekteissa.

Ennen ARAan tuloaan Mirja työskenteli Kouvolan kaupungilla asuntoasioiden suunnittelijana. Hänen työhönsä kuuluivat korjaus- ja energia-avustukset, korkotukilainat, asukasvalintojen ja omakustannusvuokrien valvonta sekä asumisoikeus- ja osaomistusasiat. ARAn toiminta olikin tullut tutuksi ennen työpaikan vaihtoa. Ennen Kouvolan kuntaliitosta Mirja työskenteli Valkealan kunnassa asuntopalvelupäällikkönä.

”Entiset tehtävät ovat olleet hyvä pohja nykyisille. Erityisesti olen kiitollinen parista viimeisestä vuodesta, jolloin toimin Kouvolan kaupungilla erityisryhmäkohteiden yhteyshenkilönä, koska ARAssa valvonnan piirissä on paljon palvelutaloja”, Mirja pohtii. ”Lähes kaikki ARAssa esille tulleet asiat olen kohdannut jossakin elämäni vaiheessa. Työhöni liittyy nykyisin myös taloushallintoa, mistä olen aina ollut kiinnostunut. Taloushallintoa tein viimeksi Valkealan kunnan aikoihin eli voi sanoa, että olen palannut juurilleni.”