Saara Nyyssölä

Erityisasiantuntija arvioi ja kehittää erityisryhmien asumisratkaisuja

Saara Nyyssölä työskentelee ARAssa erityisasiantuntijana rahoituksen toimialalla. Hän on työskennellyt aiemmin julkisella sektorilla kuntien vanhus-, vammais- ja aikuissosiaalityössä sekä johtamistehtävissä. Hänellä on aikaisemmista tehtävistä saatu pitkä ja laaja-alainen työkokemus, aina erityisryhmistä asiakastyöhön ja hallintoon. Saaralla on myös kokemusta hoito- ja palveluyhteisöjen toiminnallisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Kolmannella sektorilla Saara toimi Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen toiminnanjohtajana Helsingissä ennen ARAan tuloaan.

ARAssa hän työskentelee erityisasiantuntijana erityisryhmähankkeiden hankevalinnassa ja -käsittelyssä sekä mm. arvioi palvelutalojen kestävyyttä ja ARA-kohteiden hoivapalvelujen hankintaa. Saara osallistuu ARAssa erityisryhmien asumispalvelujen sekä asuntotarpeiden kehittämiseen ja arviointiin sekä ARA-kohteiden hoivapalveluiden järjestämistä ja kilpailuttamista koskevan ohjeistuksen kehittämiseen.

Saarasta työtehtävät ARAssa ovat haasteellisia ja mielenkiintoisia. Hän voi tehtävissään hyvin hyödyntää aikaisempaa työkokemusta ja osaamistaan. Yhteistyö kuntien kanssa on todella tärkeää, sillä hankkeiden suunnittelu ja erityisryhmien asuntotarpeet ovat avainasia ARAn ja kuntien yhteisissä tavoitteissa.