Vesa Ijäs

Kehittämisarkkitehti on mukana rakentamishankkeiden suunnittelussa

Vesa Ijäs työskentelee ARAssa kehittämisarkkitehtina rahoituksen toimialalla. Vesa on koulutukseltaan arkkitehti ja tekniikan tohtori. Vesalla on työkokemusta rakentamis- ja kiinteistöalan tehtävistä jo entuudestaan. Hän on toiminut aiemmin kehittämispäällikkönä työ- ja elinkeinoministeriön asumisen osaamiskeskusohjelmassa Lahdessa.

ARAan hän haki, koska hänestä viraston laaja tehtäväkenttä kuntien, kaupunkien sekä rakentamis- ja kiinteistöalan eri sidosryhmätahojen kanssa tarjoaa arkkitehdille mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa entistä laadukkaamman rakennetun ympäristön syntymiseen. ”ARA-tuotanto ja -asuntokanta ovat aina olleet suunnannäyttäjinä suomalaisen asumisen ja asuntorakentamisen kehittymisessä”, Vesa toteaa.

Työssään Vesa osallistuu yhtenä asiantuntijajäsenenä saapuvien hankehakemusten käsittelyyn, arviointiin ja suunnittelun ohjaukseen. Hakemusten kohteina ovat uudis- ja korjausrakentamishankkeet eri asiakasryhmille. ”Työhöni kuuluvan kehittämistehtävän painopisteiksi näen esteettömyyden edistämisen, erityisryhmien asumiseen liittyvien tarpeiden entistä paremman huomioon ottamisen hankkeissa sekä elinkaariedullisen asuntotuotannon”, Vesa kertoo.