Satu Pohja

Tulevaisuuden turvaaja

Satu Pohja työskentelee hallitussihteerinä rakennetun ympäristön osastolla, yhdyskunnat-ryhmässä ympäristöministeriössä.

”Monet ministeriöt haluavat mieltää itsensä tulevaisuusministeriöksi, mutta YM:ssä se on erityisen leimallista – täällä pyrimme oikeasti ajattelemaan, mitä jätämme jälkeemme tuleville sukupolville.

Tulin taloon puolitoistavuotta sitten ensin ympäristönsuojeluosastolle ja sen jälkeen nykyiseen työhöni rakennetun ympäristön osastolle. Koulutukseltani olen ympäristöoikeuteen erikoistunut varatuomari sekä hallintotieteiden maisteri. Taustani vaikutti siihen, että halusin hakea töihin juuri ympäristöministeriöön.

Työssäni vastuullani on yhdyskuntia, alueidenkäyttöä ja kulttuuriympäristöä koskevan lainsäädännön kehittämis-, valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä. Kauttani kulkevat myös kaikki päätökset Suomessa rakennusperintölain nojalla suojeltavista rakennuksista. Arvokkaiden kohteiden säilyttäminen suojelemalla ja toisaalta mahdollisuus olla mukana valmistelemassa uutta lainsäädäntöä tuo vaikuttavuuden ja merkittävyyden tunnetta omaan työhön.

Viihdyn talossa hyvin. YM:ssä työskentely on joustavaa ja talossa kannustetaan esimerkiksi etätyöhön, jonka itse koen hyvin tehokkaaksi työskentelymuodoksi. Toivon, että työskentelen ympäristöhallinnossa myös tulevaisuudessa, osaamistani ja asiantuntemustani kehittämässä.”