Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat ministeriön lisäksi Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi YM ohjaa Metsähallituksen luontopalveluja ja omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä aluehallintovirastoja.

Ympäristöministeriö – tulevaisuuden asialla

Ympäristöministeriössä teemme parempaa elinympäristöä tuleville sukupolville varmistamalla, että ympäristön reunaehdot ovat yhteiskunnallisen päätöksenteon keskiössä talouden rinnalla. Haluamme olla johtaja vihreän siirtymän edistämisessä ja työmme perusta on arvoissamme: rohkeasti avoin, arvostettu asiantuntija ja vastuullinen tulevaisuudentekijä.

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, ilmastonmuutoksen hillintää, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Arvostamme monipuolista osaamista ja työkokemusta. Yli 80 % henkilöstöstämme on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon. Virkakuntamme koulutustaso onkin yksi valtionhallinnon korkeimpia. Myös nuorten työntekijöiden määrä on viime vuosina kasvanut selvästi.

YM tarjoaa loistavan kasvualustan uralle ikään tai taustaan katsomatta. Vahvuutemme on sitoutunut ja motivoitunut työyhteisö sekä haastavat ja mielenkiintoiset tehtävät. Työskentelemme niin kotimaassa kuin aina vain enemmän kansainvälisesti. Työkulttuurimme rikkaus syntyy juuri tehtävien ja ihmisten kirjosta: YM:n haastavissa asiantuntijatehtävissä viihtyvät niin insinöörit, ekonomit, juristit, ympäristö- ja valtiotieteilijät kuin avustaviin hallinnollisiin töihin erikoistuneet osaajat – ja monet muut.

Ympäristöministeriötä johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri, kansliapäällikön toimiessa ylimpänä virkamiehenä. Asioiden valmistelusta huolehtivat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto, ympäristönsuojeluosasto, konserniohjaus- ja kansainväliset asiat -osasto ja viestinnän tulosalue.

Vihreä siirtymä, ilmastonmuutos, Itämeri, luonnonsuojelualueet, kiertotalousosaaminen, kestävä elämäntapa, rakentamismääräykset tai asuinolot – ympäristöministeriössä kiehtovien aiheiden kirjo on loputon. Tervetuloa mukaan!

Julkaistu 25.11.2014 klo 12.39, päivitetty 15.2.2023 klo 11.20

Ympäristöministeriö logo

Hyvä tietää meistä

Ympäristöministeriö on johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville. Toimialamme kattaa ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun sekä asumisen ja rakentamisen.

Yhteystiedot

Käyntiosoite                                    Aleksanterinkatu 7, 00130 Helsinki

Puhelin  02952 50000 (vaihde)

Ympäristöministeriön verkkosivut 

Sosiaalinen media

LinkedIn

Instagram

Youtube

Twitter

Seuraa ihmisläheisiä twiittejämme ympäristön ja asumisen ajankohtaisista aiheista, sekä kuulumisia suorana myös kansainvälisiltä kentiltä.