Korkeakouluharjoittelijat tutustuivat lainvalmisteluun

Julkaistu 6.7.2016 klo 13.55

Ministeriöissä työskenteleville korkeakouluharjoittelijoille järjestettiin alkukesästä tutustumissetti lainvalmisteluun. Tätä ”Lainvalmistelu tutuksi -teemaryhmä” -nimellä kulkevaa kokonaisuutta on toistettu jo muutaman vuoden ajan sisältöä koko ajan kehittäen.

Lainvalmistelu on yksi ministeriöiden tärkeimmistä tehtävistä, ja korkeakoulujen opiskelijat on tärkeä kohderyhmä, kun tulevaisuudessa haetaan tekijöitä lainvalmistelutehtäviin.

TH Korkeakouluopiskelijat_lainvalimistelu

Lainvalmistelua ei juurikaan opeteta yliopisto- ja korkeakoulututkinnoissa,  ja siksi ymmärrys lainvalmistelun tehtäväkentästä on monesti kapea ja puutteellinen. Lainvalmistelu on kuitenkin paljon muutakin kuin pykälien kirjoittamista, ja sitä teemaryhmän osallistujille avattiin eri näkökulmista.

Valmennus sisälsi kolme puolen päivän mittaista tilaisuutta. Kahdessa ensimmäisessä osiossa käsiteltiin lainvalmisteluprosessin eri vaiheita, kerrottiin millaista lainvalmistelijan työ on käytännössä valmistelun eri vaiheissa ja esiteltiin tuoreita lainvalmisteluhankkeita. Samalla eri ministeriöissä työskentelevät asiantuntijat kertoivat työstään lainvalmistelun parissa.

VAL Korkeakouluharjoittelijat_lainvalmistelu1

Ohjelman kolmas tilaisuus oli eduskunnassa, jossa tutustuttiin ministeriössä valmistellun hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn eri vaiheisiin. Eduskuntaosio päättyi täysistunnon seuraamiseen.

Tällä kertaa teemaryhmään osallistui lähes 70 harjoittelijaa, joiden työtehtäviin liittyi tavalla tai toisella lainvalmistelua. Yksi osallistujista oli valtiovarain-
ministeriössä harjoitteluaan tekevä Sanna Villman. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. laatia lyhennelmiä virkamiesoikeuteen liittyvistä hallinto-oikeuksien ja KHO:n ratkaisuista sekä lausuntoyhteenvetojen laatiminen.

Sanna piti lainvalmistelun teemaryhmää mielenkiintoisena ja hyvänä kokonaisuutena ja luonnehti sitä seuraavasti: ”Teemaryhmä antoi hyvän kokonaiskuvan lainvalmistelusta ja hienon tilaisuuden tutustua muihin harjoittelijoihin. Pidin ohjelmaan sisältyneistä pienistä ryhmätehtävistä, jotka aktivoivat ajatusten vaihtoon ja keskusteluun muiden osallistujien kanssa. Mieleen jäi myös innostuneet luennoitsijat ja heidän syvällinen asiantuntemuksensa omalta alaltaan”.

VAL Korkeakouluharjoittelijat_lainvalmistelu2

Noin puolet teemaryhmän osallistujista vastasi palautekyselyyn. Kouluarvosana-asteikolla 4–10 palautteen keskiarvoksi saatiin 8,4, joten osallistujat olivat kokonaisuuteen varsin tyytyväisiä.

Lähes puolet vastaajista koki, että enemmän kuin 50 % harjoitteluaikaisista työtehtävistä liittyi teemaryhmässä käsiteltäviin asioihin. Toisaalta kukaan ei kokenut, että harjoittelutehtävät eivät olisi lainkaan liittyneet teemaryhmän aiheisiin. Edelleen kolme neljästä piti teemaryhmään osallistumista joko hyvin tarpeellisena tai tarpeellisena.

Erityistä kiitosta palautteessa sai ohjelman monipuolisuus ja rento tunnelma. Myös tilaisuuksien interaktiivisuudesta sekä mahdollisuudesta myös tätä kautta tutustua muihin harjoittelijoihin pidettiin. Kiinnostavana pidettiin myös sitä, että puhujat kertoivat paitsi tehtävistään ja roolistaan lainvalmistelussa, myös siitä, millaisella taustalla ja miten itse on edennyt omalla urapolullaan. Ja ennen kaikkea: osallistujat kokivat saaneensa hyvän ja kattavan kokonaiskuvan lainvalmistelusta.

Teksti: Seppo Liuttu, VNK, Valokuvat: Marjaana Laine, VM