VN-passi tutustuttaa valtioneuvostotyöhön ja auttaa verkostoitumaan

Julkaistu 19.6.2019 klo 12.40

VN-passi perehdyttää uudet virkamiehet valtioneuvoston toimintaan, mutta tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tutustumisjaksoon. Henna Huhtamäki STM:stä tutustui kahden viikon ajan Eläketurvakeskukseen.

Valtioneuvostopassi eli tuttavallisemmin VN-passi on ministeriöiden ja oikeuskanslerinviraston yhteinen perehdyttämisohjelma, joka täydentää virastojen omaa, organisaatiokohtaista perehdyttämistä. VN-passi on tarkoitettu kaikille uusille, yli kuuden kuukauden palvelussuhteeseen palkatuille henkilöille harjoittelijoita lukuun ottamatta.

Tavoitteena ”valtioneuvostofiilis”

Ohjelman tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden perehdyttäminen ministeriöille yhteisiin asiakokonaisuuksiin. VN-passissa tutustutaan mm. hyvän hallinnon perusteisiin, valtioneuvoston päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Esillä on myös työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä valtioneuvoston yhteiset palvelut. Lisäksi kurssilla pyritään tunnistamaan osallistujien omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Passin kokonaisuutta on uudistettu hieman aiempaa kevyemmäksi ja samalla on pyritty lisäämään ajatusta siitä, että virkamiehet ovat töissä valtioneuvostossa, eivät pelkästään ministeriössä.

– VN-passi tukee valtioneuvoston yhteistä toimintakulttuuria, sanoo Virpi Lappeteläinen valtioneuvoston hallintoyksiköstä. – Toivomme, että uudet virkamiehet tuntevat tulevansa töihin yhteiseen valtioneuvostoon.

– Lähes kaikki uudet virkamiehet osallistuvat VN-passin kursseille. On tärkeää, että he sitoutuvat suorittamaan koko kokonaisuuden ja osallistuvat kaikkiin osioihin, jotta passista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä jokaiselle, Virpi Lappeteläinen korostaa.

Tilaisuus tutustumisjaksoon sidosryhmäorganisaatiossa

VN-passin viimeisenä askeleena on tutustumisjakso jossain virkamiehen itse valitsemassa organisaatiossa. Jakso tarjoaa oivallisen tilaisuuden ministeriöiden välisen yhteistyön rakentamiseen tai mahdollisuuden verkostoitumiseen sidosryhmäorganisaation kanssa.

Henna Huhtamäki (kuvassa) STM:stä valitsi tutustumiskohteekseen Eläketurvakeskuksen.
– Halusin syventää osaamistani työeläkeasioissa. Olen ollut aiemmin Kelassa töissä, joten jonkin verran asiat olivat tuttuja ennestään. Ministeriössä hoidan kansainvälisiä sosiaaliturvaetuuksia koskevia asioita. Kansallisen järjestelmän tuntemus on olennaisen tärkeää kv-asioita hoitaessa, Huhtamäki selvittää.

Kaksi viikkoa ETK:ssa antoi paljon. – Kävin antoisia keskusteluja eri osastojen ihmisten kanssa ja huomasin, että talossa on asioihin innostuneesti suhtautuvia ihmisiä! ETK:ssa on valtavasti tietoa ja osaamista ja sen rooli on paljon laajempi kuin olin ennen ajatellut, Huhtamäki arvioi.

Henna Huhtamäki muistuttaa vielä, että tutustumisjakson voi suorittaa silloin kun siihen löytyy sopiva ajankohta, sitä ei tarvitse sijoittaa heti muiden osioiden jälkeen. – Minulla meni kolme vuotta ennen kuin sopiva hetki löytyi, mutta olen todella tyytyväinen, että tutustumisjakso ei jäänyt suorittamatta. Kehotankin kaikki VN-passia suorittavia miettimään sopivaa organisaatiota ja lähtemään reippaasti tutustumaan. Siitä on uskomattoman paljon hyötyä!

Alkuperäisen jutun on kirjoittanut Hannele Sartjärvi/VNK:n viestinä ja se on julkaistu ministeriöiden intranetissa.

Jutun Valtiolle.fi-sivustolle editoi Marjaana Laine/VM. 

Perehdyttämisohjelma löytyy valtion henkilöstön digitaalisesta oppimisympäristöstä, eOppivasta www.eOppiva.fi.