Valtiolle.fi-verkkosivuston tietosuojaseloste

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä www.valtiolle.fi-verkkosivuja.

Mitä tietoja käyttäjästä kerätään?

Keräämme käyttäjästä tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja, mikäli käyttäjä itse antaa näitä tietoja palautelomakkeella. Tietojen antaminen ei ole pakollista.

Annetut henkilötiedot välitetään verkkosivuilla olevan palautelomakkeen välityksellä Palkeiden sähköpostiosoitteeseen, henkilötietoja ei tallenneta verkkosivuille. Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät palautelomakkeella. Yksilöityjä tietoja voivat olla esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Lisäksi verkkosivuilla kerätään anonyymejä tietoja verkkoanalytiikkaa varten Snoobi Analytics -palvelulla.

Mihin tietoja käytetään ja miten niitä säilytetään?

Käsittelemme kerättyjä tietoja pääosin palvelun kehittämiseen ja mahdollisten väärinkäytösten havainnointiin ja estämiseen. Palautelomaketiedot säilytetään tarpeellisen ajan Palkeiden sähköpostilaatikossa.

Snoobi Analytics -palvelulla kerätyt tiedot säilytetään Snoobi Analytics -työkalussa. Snoobi Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Lisäksi Snoobi hallinnoi näitä tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Lisätietoja on Snoobi Analyticsin verkkosivuilla.

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen käsittely ja luovutus kolmansille osapuolille

Tietojen käsittely tapahtuu Palkeiden työntekijöiden toimesta, henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti. Palkeet pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä ohjaavan lainsäädännön mukaisesti.

Palkeet ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Evästeiden käyttö

Sivusto lähettää evästeen Snoobi Analytics -palveluun, jotta kävijöiden ja vierailujen määrä voidaan selvittää. Sivujen käytöstä tilastoidaan käyttäjämäärä, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain.

 Analysoidun tiedon perusteella pystymme kehittämään verkkopalvelumme käytettävyyttä ja sisältöjä paremmin palvelevaksi.

Oikeus tietojen tarkastukseen sekä evästeiden käytön estäminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjä voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Palkeisiin (virkaposti). Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Työnhakupalvelun tietosuojaseloste

Työnhakupalvelun eli Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmän tietosuojaseloste ja käyttöehdot löytyvät käyttäjän profiilista, kun käyttäjä on kirjautunut työnhakupalveluun osoitteessa haku.valtiolle.fi.

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä Palkeisiin. 
Yhteystiedot Palkeiden verkkosivuilla.

Julkaistu 17.6.2021 klo 8.27, päivitetty 17.6.2021 klo 8.27