Jag påverkar hos staten: I Anne Ihanus arbetsgemenskap råder en militär ordning

Publicerad 22-08-2017 kl. 14.36

I artikelserien Jag påverkar hos staten presenteras intressanta arbetsuppgifter och personer som arbetar inom staten. De statliga arbetsgivarna kan skicka in sina artiklar till Valtiolle.fi:s redaktion via valtiorekrytoint(at)valtiokonttori.fi. Artiklarna publiceras på Valtiolle.fi-webbplatsen och delas på Valtiolle.fi:s sociala medier.

Vad innehåller dina uppgifter?

Lagberedning är min huvudsakliga uppgift. Jag fungerar som ansvarig beredare i lagstiftningsprojekt som berör Gränsbevakningsväsendet och deltar i andra förvaltningsområdens projekt som expert. Jag deltar också i att styra och utveckla lagberedningen i inrikesministeriet. Just nu sysslar jag bland annat med ett lagstiftningsprojekt som berör Gränsbevakningsväsendets befogenheter samt en totalreform av Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag.

Gränsbevakningsavdelningen är också Gränsbevakningsväsendets stab, så i mitt arbete kombineras uppgifter på ministerienivå och verkets nivå. Jag deltar till exempel i Gränsbevakningsväsendets beredskapsplanering och erbjuder juridisk rådgivning för Gränsbevakningsväsendets förvaltningsenhet. Jag är medlem i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontexs nätverk för juridiska experter, och deltar också annars i handläggningen av EU- och internationella ärenden som berör Gränsbevakningsväsendets verksamhet. I mitt arbete ingår dessutom att samordna gränsbevakningsavdelningens ärenden beträffande grundläggande och mänskliga rättigheter.

Hur hamnade du i ditt nuvarande jobb?

Jag har alltid varit intresserad av en karriär som tjänsteman. Jag är utbildad jurist och dessutom har jag avlagt en kandidatexamen i humanistiska vetenskaper i fransk översättning. Jag kom till inrikesministeriet som EU-assistent inför Finlands föregående ordförandeskapsperiod 2005, och jag arbetade med EU-ärenden på polisavdelningen i fyra år. Jag flyttade till gränsbevakningsavdelningen 2009 då jag fick en fast tjänst. Jag ville fördjupa mig i nationell lagberedning och utvidga min kompetens inom inre säkerhet.

Berätta om de positiva och negativa sidorna med ditt arbete.

Som lagberedare upplever jag att mitt arbete är ansvarsfullt och av samhällelig betydelse. Det är givande att delta i att utveckla lagstiftningen. Gränsbevakningsväsendet har ett omfattande uppgiftsområde, så mitt arbete är mycket mångsidigt. Mina arbetsuppgifter kräver ofta att jag snabbt måste sätta mig in i helt nya ämnen, vilket är utmanande, men också motiverande. Arbetets snabba tempo, och å andra sidan den tid som högklassig lagberedning kräver, förutsätter en förmåga att prioritera sina arbetsuppgifter.

Gränsbevakningsväsendets interna ordning är militär, sp arbetsgemenskapen är annorlunda än ministeriets övriga avdelningar. Bland mina kollegor finns både civila tjänstemän och militärtjänstemän som med jämna mellanrum flyttar från ett uppdrag till ett annat. Det har ändå varit lätt som civil och som kvinna att passa in. Det är fint att den operativa sakkunskapen finns i samma hus.

Hur lätt är det att kombinera arbete och fritid?

I huvudsak är det lätt, men ibland måste jag vara flexibel då jag har brådskande arbetsuppgifter. Å andra sidan är arbetstiden också flexibel i den andra riktningen, och möjligheten att jobba på distans gör det lättare att planera tidsanvändningen.

(Artikeln publicerades på inrikesministeriets webbplats i april 2017.)