Utnämningar

Till den här spalten ämbetsverken kan meddela sina utnämningar. Spalten uppdateras ungefär en gång per vecka. Blanketten för utnämningar finns i sidans underkant.

Grattis till utvalda!

Publicerad 29-01-2015 kl. 14.39, uppdaterad 17-09-2018 kl. 10.39