Anna-Maria Jalo har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 11-02-2020 kl. 9.57

HSO-sekreterare Anna-Maria Jalo har utnämnts till administrativ assistent för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 7.1.2020.