Antti Unnaslahti har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 06-07-2018 kl. 13.51

AFM Antti Unnaslahti har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.