Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör vid Skatteförvaltningen

Publicerad 07-03-2018 kl. 10.21
Juris kandidat Ari Mäkelä har utnämnts till överdirektör för viss tid (1.4.2018-31.12.2022) vid Skatteförvaltningen.