Arvo Kokkonen har utnämnts till generaldirektör vid Lantmäteriverket

Publicerad 26-02-2019 kl. 14.45
DI Arvo Kokkonen har utnämnts till generaldirektör vid Lantmäteriverket från 1.9.2019.