Auli Väänänen till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 16-11-2018 kl. 10.54
DI, LVM Auli Väänänen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 7.1.2019.