Aurora Paloheimo har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-08-2020 kl. 8.23
Naturvetenskaplig masterexamen, Aurora Paloheimo har utnämnts till sakkunnig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020