Blankett för utnämningar

Med den här blanketten kan ämbetsverken avgiftsfritt meddela alla utnämningar till spalten Utnämningar på webbplatsen Valtiolle.fi. Meddelandet kan publiceras på finska, svenska och engelska. Nya utnämningar uppdateras på webbplatsen.

Beskriv med 1–2 meningar den valdas examen, namn, vilken uppgift som tillsatts, organisation och eventuellt enhet eller dylikt samt dagen då tjänsten tillträds.

Frågor? Kommentarer?

Du får ytterligare information genom att skicka ett meddelande till adressen valtiolle(at)palkeet.fi

Exempel: KTM Ville Virkamies on nimitetty neuvottelevaksi virkamieheksi Valtiovirastoon 1.5.2015 alkaen. Exempel: EM Ville Virkamies har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid Statsämbetsverket från och med den 1 maj 2015. Exempel: M.Sc. (Econ.) Ville Virkamies has been designated as special advisor to State agency from 1st of May 2015. Skriv ditt namn och din e-postadress i det här fältet.