DI Olle Häggblom har utnämnts för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 21-07-2020 kl. 11.59
Diplomingenjören Olle Häggblom har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.8.2020.