Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-06-2018 kl. 13.25

AFM Eeva Loikkanen har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.