Elina Auri har utnämnts till ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 16-08-2018 kl. 12.30
FM Elina Auri har utnämnts till ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.11.2018.