Heidi Krüger har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 25-06-2020 kl. 8.19

AFM Heidi Krüger har utnämnts till projektchef för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.6.2020.