Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen

Publicerad 11-10-2017 kl. 15.42

Juris kandidat Heli Lähteenmäki har utnämnts till överdirektör för viss tid vid Skatteförvaltningen från 1.1.2018.