Henriikka Ahtiainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 28-04-2017 kl. 15.38
SVM Henriikka Ahtiainen har utnämnts till konsultativ tjänsteman för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 9.5.2017.