Jaakko Nippala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 04-06-2020 kl. 15.16
AFM Jaakko Nippala har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 14.4.2020.