Jaana Husu-Kallio har utnämnts till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 26-04-2018 kl. 14.56
VMD Jaana Husu-Kallio har utnämnts till kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2019.