Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen

Publicerad 21-05-2018 kl. 9.20
Tradenom Jani Pylkäs har utnämnts till skatterevisor vid Skatteförvaltningen från 1.6.2018.