Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen

Publicerad 09-04-2018 kl. 10.35
DI Jarkko Levasma har utnämnts till utvecklings- och dataförvaltningsdirektör vid Skatteförvaltningen från och med den 16 april 2018.