Joel Karlsson har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 18-11-2020 kl. 11.19
Agronomie- och forstmagister Joel Karlsson har utnämnts till specialsakkunig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.12.2020