Johanna Paljakka har utnämnts till administrativ medarbetare vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 06-08-2020 kl. 9.52
Socionom Johanna Paljakka har utnämnts till administrativ medarbetare vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2020.