Kalle Toroska har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 22-01-2018 kl. 9.34

Agrol. Kalle Toroska har utnämnts till överspektör vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.1.2018.