Kari Saulamo har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 13-07-2018 kl. 9.49
AFM Kari Saulamo har utnämnts till specialsakkunig för viss tid vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.9.2018.