Kati Lassi har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 03-04-2019 kl. 12.36

AFM Kati Lassi har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet från 13.5.2019.