Laura Jänis har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet

Publicerad 21-12-2018 kl. 8.11


AVM Laura Jänis har utnämnts till specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet från 1.2.2019.